Generally Drowsing Cobalt - Easy Listening

trädgårdsdesigner stockholm

Posted Dec. 12, 2015, 11:33 a.m. By madeline Tags: Trädgård

Jag känner ett gift par, som ganska sent bestämde sig för att läsa på universitet. De valde Alnarps lantbruksuniversitet och läste där i flera år. De var väldigt sammansvetsade och gjorde allting tillsammans, hela pendlingen med tåg, och sista biten över slätten på cykel i den skånska snålblåsten. Efter utbildningen blev de tvungna att flytta eftersom han fick en tjänst som trädgårdsdesigner i Stockholm. Några år senare blev han anställd av en anrik trädgård i Nordvästskåne, där han kommer ifrån, och då flyttade de hem igen. De har två barn.