Generally Drowsing Cobalt - Easy Listening

lärlingsutbildning

Posted July 10, 2015, 6:42 p.m. By madeline Tags: Utbildning

När jag var i tjugoårsåldern och hade gått ut gymnasiet för att tag sedan, var jag ute efter en lärlingsutbildning. Jag gick runt till de få hattmakerier jag kände till. Jag ville ha en lärlingsplats hos en hattmakare och därmed lära mig hantverket utan och innan. Jag frågade hos tre stycken och alla var positivt inställda men ingen av dem hade ekonomisk möjlighet att ta emot mig. Jag blev väldigt besviken. Min väninna har gjort samma sak hos skomakare. Det är systemet som är fel eftersom dessa yrken idag är nästan utdöda.